Qua Hội, NHCSXH đã phát huy được các điểm mạnh là một tổ chức tài chính chuyên nghiệp, trực tiếp quản lý thực hiện các hoạt động cho vay, thu hồi vốn theo quy định. Ngược lại, tổ chức Hội có được thế mạnh bằng việc hình thành mạng lưới rộng lớn khắp 4 cấp ở tất cả các tỉnh, thành, góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giúp hướng dẫn, giám sát việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn.

Bà Hà cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức các hoạt động để hỗ trợ hội viên, thành viên vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả thông qua việc khuyến khích, động viên các hội viên phụ nữ, đặc biệt là những người trên 35 tuổi tham gia vào các khóa tập huấn về quản lý, giáo dục tài chính trong gia đình cũng như các khóa đào tạo học nghề cho phụ nữ. Chúng tôi cũng thành lập các hội mô hình kinh tế tập thể như Hợp tác xã hay tổ hợp tác…”.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội là người tham gia tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, cũng là đại diện cơ quan giám sát và xây dựng chính sách về lĩnh vực này. Ông Lợi cho biết: “Khi triển khai Chương trình vốn vay quốc gia giải quyết việc làm, nhất là ở địa phương, chúng tôi đã hình dung ra các tổ chức chính trị xã hội có vai trò quan trọng trong việc cho vay vốn hiệu quả; thực hiện cho vay bằng hình thức phân bổ nguồn vốn cho các đoàn thể. Tiếp đó, các đoàn thể lựa chọn các hộ tiêu biểu, tích cực và những người có kinh nghiệm trong sản xuất được vay vốn theo Chương trình quốc gia, từ đó tạo việc làm cho hội viên của mình. Đây chính là sự kết nối và phát triển bền vững cả về mặt xã hội, chính trị lẫn tổ chức Hội”.

Ông Bùi Sỹ Lợi cũng cho rằng, tổ chức hội, đoàn thể là “cầu nối” nhưng không chỉ là cầu nối dẫn chuyền vốn của NHCSXH đến với các hội viên, thành viên của mình. Đây là địa chỉ tin cậy giúp các hội viên sử dụng đồng vốn hiệu quả. Các tổ chức này định hướng hội viên vay vốn biết cách quản lý đồng vốn, cũng như tìm ra cách thức làm ăn hiệu quả. Nói tóm lại, họ đã giúp giải quyết 3 vấn đề: vay làm gì, làm như thế nào và quản lý sao cho hiệu quả.

Đồng thời, ông Lợi đề nghị: NHCSXH nghĩ ra phương sách, cách thức quản lý, sử dụng vốn mới tốt hơn, bởi sau 15 năm, nếu tiếp tục đi theo con đường cũ thì hiệu quả vẫn có nhưng sẽ chậm hơn, không bền vững.

Nguồn: baotintuc.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.