Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

** tuốt các File Excel về tính giá thành của Doanh nghiệp

1. File Excel Giá thành Công ty Dịch vụ

2. File Excel Giá thành Công ty Gia công
– thông báo doanh nghiệp
– Tháng nhập liệu
– Danh mục vật tư (phụ)
– Nhập tồn đầu
– Đơn giá gia công hoặc đơn giá lương
– Cập nhật nhập xuất vật tư
– Cập nhật phí tổn 622 – 627
– Tính giá vốn nguyên vật liệu
– Tồn kho ngay thức thì
– Tính giá thành
– bẩm tổng hợp nhập – xuất – tồn
– thưa giá thành sản phẩm;
– mỏng chi phí sản xuất.

3. File Excel Giá thành Công ty May

4. File Excel Giá thành Công ty sản xuất

5. File Excel Giá thành Công ty Xây dựng

6. File Excel Giá thành dùng phối hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ.

** Tải Trọn bộ File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp:
Các bạn chat trực tiếp với tham mưu viên góc bên phải ( liên can giờ hành chính)

Bài viết: Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here