Vào ngày rốt cuộc của năm 2017, Ban quản lý khu những công trình điện miền Nam (SPMB) đã hài hòa với những công ty can dự doanh nghiệp nghiệm thu đóng điện công trình “Cải tạo, nâng cấp trục đường dây (ĐZ) 220 kV Cai Lậy – Cao Lãnh”. Đây là dự án năng lượng cấp 1 có tổng mức đầu cơ hơn 858 tỉ đồng do Tổng doanh nghiệp Truyền vận chuyển điện đất nước (EVNNPT) khiến chủ đầu tư; SPMB điều hành điều hành dự án.
dự án có quy mô xây dựng mới ĐZ 220 kV hai mạch dài 50,8 km dùng hành lang tuyến ĐZ 220 kV Cai Lậy – Cao Lãnh hiện hữu (từ Cai Lậy tới VT 142) và tháo dỡ, thu hồi đoạn trùng tuyến ĐZ 220 kV Cai Lậy – Cao Lãnh hiện hữu; xây dựng mới ĐZ 220 kV hai mạch dài khoảng 6,15 km trên hành lang tuyến mới; thay thế những trang bị, vật liệu; bổ sung hệ thống thông báo quang những ngăn lộ 220 kV tại trạm máy biến áp 220 kV Cai Lậy và trạm biến áp 220 kV Cao Lãnh cho phù hợp với ĐZ 220 kV Cai Lậy – Cao Lãnh vun đắp mới.
Trạm biến áp 220kV Trà Vinh   /// Ảnh: EVNNPT
Việc hoàn thành công trình góp phần đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tiếp cho phụ vận tải công trình vực, góp phần thu nhận và truyền vận tải công suất trong khoảng dự án vực nam Sông Hậu về cấp điện cho TP.HCM và miền Đông Nam bộ; tăng cường tính liên kết, tương trợ công suất giữa những vùng của lưới điện khu vực, giảm tổn thất chung của hệ thống, chống quá vận tải cho trục đường dây 220 kV Cai Lậy – Cao Lãnh – Thốt Nốt và lưới 220 kV hiện có trong khu vực.
nâng cao độ an toàn, tin cậy
Trước ấy, SPMB cũng đã hài hòa các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220/110/22kV-125MVA thứ hai tại Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh, hoàn tất dự án lắp máy 2 Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh. Dự án có tổng mức đầu tư 33 tỉ đồng do EVNNPT là chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý công trình liên danh công ty cổ phần Điện lực Licogi 16 và công ty cổ phần Licogi 16 xây dựng, tổ chức Truyền tải điện 4 tiếp thu điều hành vận hành. Khu được khởi công ngày 28.12.2016 với quy mô: lắp đặt một máy biến áp 220/110/22 kV-125 MVA (nâng tổng công suất trạm biến áp 220 kV Trà Vinh thành 2 x 125 MVA); lắp đặt trang bị một ngăn lộ tổng 110 kV cho máy biến áp 220/110/22kV và 1 ngăn lộ các con phố dây 110 kV; bổ sung phần điều khiển, rơ le bảo vệ cho máy biến áp lắp mới và những ngăn lộ lắp đặt theo công trình này.
Việc hoàn thành công trình sẽ góp phần đảm bảo tăng cường khả năng phụ vận chuyển công trình vực tỉnh Trà Vinh; tăng cường kết liên hệ thống điện dự án vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định vận hành cho hệ thống điện quốc gia và hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền chuyên chở, đáp ứng cho nhu cầu vững mạnh kinh tế – thị trấn hội trên khu vực tỉnh giấc Trà Vinh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất buôn bán điện của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và EVNNPT.
Ban quản lý dự án những dự án điện miền Trung (CPMB) cũng đã phối hợp với các đơn vị can dự tổ chức đóng điện máy biến áp 220 kV-125 MVA thứ 2 (AT2) tại Trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm, hoàn thành khu Trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm (máy 2). Khu có tổng mức đầu cơ 74 tỉ đồng do EVNNPT khiến chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án.
Việc hoàn tất khu sẽ chống quá chuyển vận cho máy biến áp 220 kV-125 MVA hiện hữu, tại trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm, đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu lớn mạnh phụ tải thức giấc Ninh Thuận; giảm tổn thất công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới, góp phần tăng hiệu quả cung cấp buôn bán của EVN, EVNNPT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.